Oprava fasády statku, Prostřední Vydří 2018

V létě 2018 byla dokončena oprava štítové fasády, účastnilo se jí víc lidí, v srpnu jsme udělali největší kus práce s brigádníky. Františka amatérsky sestříhala krátké video ze záběrů od Jakuba Fišera, jako vzpomínku na krásné léto a poděkování všem.