31.12.2017, Kulturní akce na statku v roce 2017

V tomto roce samozřejmě fungoval hostinský pokoj a pobývalo v něm několik lidí, kteří se věnovali různým tvůrčím činnostem, ale ctíme jejich soukromí a nepíšeme o nich na webu. Do širšího povědomí se statek dostal díky dvěma událostem: 

Dismanův rozhlasový dětský soubor

V březnu 2017 si statek prohlédly děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Více o tom na

https://vltava.rozhlas.cz/do-jirousovske-krajiny-aneb-tam-kde-basnik-poklad-nasel-5947717

Literární zájezd

Magorův statek se v roce 2016 stal součástí literárního zájezdu po Vysočině pro „CK Begegnung mit Böhmen“ z Řezna, což zahrnuje 2 literární výlety, jarní a podzimní. Tento rok se návštěvníci zastavili na statku 5. června, jedna z účastnic tam nakreslila pěkný obrázek: