31.12.2019, Souhrn postupu rekonstrukce od července 2012 do prosince 2019

 

Písemnosti z pozůstalosti I. M. Jirouse.

Při úklidu statku v roce 2012 bylo v sednici nalezeno mnoho písemných dokumentů, výstřižků z novin, korespondence, rukopisů a úředních dokumentů, které tam Jirous nesystematicky shromažďoval od 90. let. Vzhledem k tomu, že vlhkost v místnosti by v budoucnu způsobila zničení všech písemností, Františka pozůstalost prodala samizdatové knihovně Libri prohibiti za 50 000 Kč. Celý tento obnos byl věnován na opravu statku. Pozůstalost se nachází v Libri prohibiti (www.libpro.cz) a je přístupná formou podrobné databáze (s popisem každého jednotlivého dokumentu) a fyzicky v archivu knihovny. V budoucnu plánujeme nejzajímavější dokumenty zpřístupnit také v památníku na statku v digitalizované podobě. 

Pozůstalost na statku vytřídila a v Libri prohibiti zpracovala Jana Bauerová.

Celek korespondence Ivana Martina Jirouse s Julianou Jirousovou je uložen v Památníku národního písemnictví. Na vyžádání je korespondence přístupná badatelům.

 

Pokoj pro hosty – ubytování zdarma

Pokoj se nachází v hlavní budově v místnosti, která byla od roku 1997 neobyvatelná, protože zeď pod oknem byla rozkopaná a otevřená do zahrady. Nyní jsou stěny zaizolované (díky Honzovi Bauerovi ze Staré Říše), je zde nové okno i část zdi (díky L. Krumphanzlovi). Na podlahu bylo položeno nové lino a do místnosti je zavedena elektrika. Rekonstrukce byla financována z účtu sdružení a stála cca 10 000. 

Pro první návštěvníky byl pokoj otevřen v říjnu 2014. V roce 2017 byla zakoupena dřevěná palanda a jedna postel nahrazena pohovkou.

 

Elektrika, vodovod, kanalizace, odvodnění na hlavní budově

Na přelomu roku 2012 a 2013 byly dokončeny všechny důležité práce, které jsou pro fungování statku nutné, ale které nejsou vidět, protože jsou v zemi.

Je hotová elektroinstalace jak na hlavní budově, tak na vejmince, vše podle současných norem EU. Stará kamenná studna byla v roce 2012 vyčištěna a vyspárována a po mnoha letech bez funkčního vodovodu z ní byla pomocí čerpadla přivedena voda do koupelny (připravený je také přívod do vejminky). Kanalizace je také kompletně zrekonstruovaná. Nově vznikl pod celým dvorem odvodňovací systém. Jediný kousek z něho je vidět ve sklepě (neboli v lochu) pod vejminkou, kde je malé čerpadlo, které automaticky odvádí dešťovou vodu.

Organizace těchto prací se ujal Jaroslav Prokůpek z Prostředního Vydří, kterému patří velké díky za to, že se na statku vůbec začalo opravovat. Práce byly financovány především z členských příspěvků a sponzorských darů. Některé z prací byly provedeny také formou dobrovolnických brigád. (Dík v tomto ohledu patří Evě Tomkové, Petru Cicálkovi, Luboši Krumphanzlovi, Aleně Teskové, Honzovi Bauerovi a jeho přátelům ze Staré Říše, a v neposlední řadě mládeži z Prostředního Vydří).

 

Střechy a komíny

Obě střechy jsou, co se týká krovu, spravené. Opravy střechy na hlavní budově se v roce 2012 ujal Miroslav Skalický, který provedl všechny práce zdarma.

Střecha na vejmince se opravovala na jaře 2014, několik poškozených trámů bylo vyměněno, všechny latě jsou vyměněné a krov byl mírně prodloužen, aby nepršelo do štítů. Oprava střechy vejminky byla financována z prostředků Františky Jirousové. Stálo to 60 000. Opraven byl také komín.

Opravení střechy při našich finančních poměrech neznamená, že tam jsou nové tašky. Staré funkční bobrovky byly přeložené a zůstanou na obou střechách nadále, důležité je, že už nikam nezatéká a staré tašky ještě nějaký čas vydrží.

Na podzim 2016 byl opraven komín na hlavní budově. Financováno z peněz sdružení (13 500 Kč)

Dešťové svody

Na jaře 2014 byla jak na hlavní budově, tak na vejmince dokončena instalace dešťových svodů.

 

Koupelny

Červená koupelna (v hlavní budově)

Původně na statku nebyla zavedená voda. Všichni se myli ve studni. Koupelna byla jen nevyuživaná černá díra se záchodem, ve kterém se splachovalo kýblem. Rekonstrukce této staré koupelny probíhala v roce 2013. v koupelně je nyní umyvadlo, bojler, sprchový kout a záchod. V červenci 2015 jsme díky Janě Bártové dostali zdarma pračku, takže je koupelna kompletní. Říkáme jí "červená koupelna" kvůli červeným kachlím na zdech.

Oprava byla financována také z prodeje na statku nalezené Jirousovy pozůstalosti do samizdatové knihovny Libri Prohibiti, dále jsme na opravu dostali příspěvek od města Dačice ve výši 10 000 Kč. 

Žlutá koupelna (na vejmince)

Na vejmince nikdy koupelna nebyla, ani tam nebyla zavedená voda. Nová koupelna se dělala v "chodbě" (díra skrz vejminku). V srpnu 2017 zde byly provedeny instalace vody a odpadů. Vše je napojeno na systém ve studni a kanalizaci na dvoře. Na podzim 2018 byla kompletně dokončena koupelna na vejmince. Práci provedl Ladislav Ryšavý se svou stavební partou z Třebíče. Všechno financováno ze zdrojů Františky (bankovní půjčka). 

 

Průčelní fasáda vejminky

Průčelní fasáda vejminky byla opravena během tzv. konopné stavební dílny 1. 8. – 3. 8. 2014. Společně jsme omítli fasádu vejminky s využitím tzv. konopného betonu, což je izolační paropropustná směs konopného pazdeří, písku, vápna a nepatrně cementu. Výsledkem je moderní netradiční fasáda, na které byly obnoveny také staré reliéfy.

Celkové náklady (včetně materiálu, jídla pro všechny účastníky a lektorování) byly 14 864 Kč. Financována převážně z prostředků Františky Jirousové.

 

Fasáda hlavní budovy

Velká průčelní fasáda hlavní budovy byla omítnuta konopnou omítkou během srpna a září 2018. Františka udělala většinu fasády sama, přijížděli jí na pomoc přátelé (i sestra s bratrem), Honza Bauer se sestrou Romanou, zapojili se brigádníci z Letní filosofické školy i obyvatelé hostinského pokoje. Celé září dělala Františka tvz. šambrány. Stálo to celé jen pár tisíc, to ani nemá cenu počítat (nejdražší bylo zapůjčení lešení, 2000).

 

Vnitřní prostory vejminky

Vejminka nebyla uvnitř nikdy opravovaná (kromě částečné opravy dřevěného stropu), takže tam v posledních letech už padaly cihly ze zdi. Na zemi byl vždy jen beton, který se značně drolil. Na jaře 2015 byl vnitřní prostor kompletně vyklizen včetně hromad sutě z půdy.

Od přelomu roku 2015 a 2016 pomalu probíhala rekonstrukce vnitřních prostor. Nová elektrika, nové vnitřní omítky, nový dřevěný strop, dlažba na podlahu. Výměna starých dřevěných špaletových oken za nová. Rekonstrukce obytné místnosti dokončena na podzim 2018. Včetně nového nábytku a luxusního sporáku na dřevo. Františka využívá vejminku pro své bydlení, když je na statku, nebo ji v době nepřítomnosti půjčuje přátelům a spolehlivým obyvatelům hostiňáku. Financováno výhradně z prostředků Františky.

V roce 2018 byla dokončena nová koupelna v chodbě vejminky. V chodbě byla dosud jen díra domem naskrz, nyní je tu malá soukromá koupelna, takže obyvatelé vejminky mají své zázemí zcela oddělené od hlavní budovy a prostor hostinského pokoje.

Chodba byla dokončena v roce 2019, včetně konopné izolace, která je daná i nad strop obytné místnosti. Vejminka má také od roku 2019 nové vchodové, dřevěné dveře.

Veškeré opravy vejminky jsou financovány výhradně z prostředků Františky Jirousové (bankovní půjčka a 200 000 dar od matky). Celkové náklady na opravu vejminky, včetně opravy krokví a výměny latí byly přibližně 550 000 Kč. 

Internet

Na statek byl zaveden internet, službu poskytuje dačická společnost D1net. Připojení stojí měsíčně 250 Kč a je placeno částečně z účtu spolku. Slouží všem návštěvníkům pokoje pro hosty.

 

Chodba na hlavní budově

Vstupní chodba hlavní budovy před koupelnou byla vybagrována kvůli kanalizaci, teď je zde nový beton.

 

Ohrazení pozemku a dvůr

Stříška nad přední vstupní zdí a nad vraty je opravená. Spravená jsou také vstupní vrata. Po celém dvoře je zarovnaný terén. V průběhu let 2013 a 2014 ohradil pan Prokůpek celý pozemek a z levného dřeva nechal vyrobit bytelný dřevěný plot navazující na zbytek spadlých zdí stodoly. Plotem se zahradila vzadu stodola, byla opravena vyvrácená vrata, takže celý pozemek je teď uzavřený. 

V srpnu 2014 si Františka koupila míchačku a konopnou maltou opravila přední kamennou zeď u vejminky. Přijela jí pomoct Marta. Ve zdi tak zůstala neopravená už jen branka s kamennou klenbou, kterou si vzal na starost J. Prokůpek (oprava probíhá postupně 2015–2016). Vejminka má tedy hotovou jak přední fasádu, tak zeď, která k ní patří.

V roce 2019 byla opravena při brigádě zeď dělící dvůr a náves zevnitř. Zeď jsme vyškrábali, opravili větší spáry maltou a všechno našpricovali.

2019 si Františka opravila klasickou maltou díry v nosných zdech vejminky, které vznikly zatékáním.

2019 koupila Františka tzv. štípaný plot a s pomocí kamarádek ho natáhla kolem předzahrádky vejminky.

 

Skalákova síň

Tzv. „Skalákova síň“ je zatím používána jako sklad nářadí a dílna, ale má hotovou střechu a všechny zdi a v budoucnu by mohla být např. krásnou výstavní síní, případně by mohla být používána k různým soukromým drobnějším akcím či oslavám.

 

Okna a dveře hlavní budovy

Na rok 2020 jsou objednána nová dřevěná okna a dveře hlavní budovy. Většina současných dřevěných oken je poškozených (Magor s oblibou veškerá okna rozbíjel, ale už jsme je nechali zasklít), ale nějaký čas ještě vydrží.

 

Stromy a zahrada

Z preventivních důvodů (možné poškození střechy a zdí) a kvůli dobrým sousedským vztahům byla vykácena řada náletových stromů (převážně jasanů) rostoucích těsně u levé obvodové stěny hlavní budovy. Díky tomu ale vznikly velké zásoby dřeva na několik zim.

V létě 2016 bylo na pozemku zasázeno 6 ks kvetoucích keřů. Další výsadba bude postupně doplňována a všechny prostory (dvě předzahrádky, dvě zahrady a dvůr) budou postupně upravovány až podle toho, jak budou postupovat opravy.

V únoru 2018 byla prokácena pravá část dvora, vznikl tak prostor na zeleninovou zahrádku a zahrádku u vejminky. Zeleninová zahrádka byla založena na jaře 2018.

Trvalková výsadba byla začata v roce 2019.

 

Vrtaná studna

V srpnu 2018 byl proveden hloubkový vrt pro vrtanou studnu. Práce provedla firma Aquaservis, která prováděla ve vsi už několik vrtů, a 29. srpna byla na dvoře (za ořechem, v zadní části dvora) vyvrtán 36 metrů hluboký vrt o větším průměru, než si lidé kvůli snaze ušetřit obvykle nechávají dělat, tj. vrtaný průměr 220 mm, šířka pažnice 140 mm.

Vytryskl mocný pramen, vrtaři měli také radost, říkali, že takový vrt už dlouho neviděli, prý ani nebudou dělat čerpací zkoušku, protože se to vyčerpat nedá. A prý by to mohlo zásobovat půlku vsi. Vrt se zatím čistí (byl čistý už po pár spuštěních čerpadla) a je ho třeba ještě napojit na rozvod vody.

Stálo to kolem 70 000, financováno z prostředků Františky.

 

Památník I. M. J. ve „velké sednici“ hlavní budovy

Všechny věci určené do budoucího památníku jsou už shromážděny. Bohužel podlaha v hlavní budově, v sednici, kde má být památník, je značně poškozena (prožraná dřevomorkou), takže se bude muset kompletně vyměnit. Poškozený je také strop (na půdu jeden rok zatékalo, strop se propadá). 

 

Stodola

Levá stodola je značně poškozena a stále hrozí spadnutím (pravá, ve které stálo pódium pro hudebníky, se zřítila v roce 2007) a peníze na opravu zatím nemáme a ani mít v nejbližší době nebudeme. Nicméně stodola, která patří k největším na jindřichohradecku, je se svými mohutnými ručně obráběnými trámy ukázkou dnes už velmi vzácné tesařské práce, a v budoucnu, pokud se podaří zachránit, by mohla fungovat jako jedinečný prostor pro různé výstavy nebo obdobná kulturní setkání.

V létě 2016 byli stodolu posoudit památkáři a nemají o ni zájem. Prý je takových spousta. Více je zaujala hlavní budova – řízení v této věci pokračuje. Dokonce říkali, že pokud stodolu do roka neopravíme, pošlou sem statika, který ji nařídí strhnout. V současné době jednáme s jedním tesařem, který navrhl, že se na stodolu přijede podívat a odhadnout nejnižší cenu a postup opravy (máme odhad od tesařů na opravu za 500 000 Kč, což je v současnosti naprosto nereálné). 

Na jaře 2018 jsme se po dokončení architektonického projektu na úpravy venkovních prostor rozhodli, že ze stodoly bude zachováno jen obvodové zdivo. Sháníme firmu, která by stodolu rozebrala. Zatím je to necháno otevřené, stodola stále stojí, byť velmi vratce…