31.7.2016, Přehled práce za období 7/2015 až 7/2016

Pokoj pro hosty

Pokoj pro hosty byl otevřen na podzim 2014 a od té doby je celkem hojně využíván. Od července 2015 se v něm vystřídalo s přestávkami několik lidí, od začátku roku 2016 až do srpna včetně byl pak obsazen nepřetržitě. Ubytování je pro studenty, umělce, badatele a členy neziskovek zdarma. Mohou ale nechat příspěvek na elektriku v kasičce, a pokud bude v zimě někdo chtít topit elektrikou, bude od něho požadována úhrada. V pokoji pro hosty je kronika, kam se každý zapisuje, takže je vidět pestrá mozaika lidí i úmyslů, se kterými přijíždí.

Práce na statku: Vejminka a její účel

V období, kterého se zpráva týká, se intenzivněji pracovalo pouze na opravě vnitřních prostor vejminky (přední fasáda je hotová). V dubnu 2015 jsem ji nechala vyklidit od nábytku a vyházela ze střechy velkou hromadu suti. Poté se tam pomalu začalo opravovat, co peníze dovolovaly. Vejminku se snažím financovat hlavně ze svého, takže to jde nesmírně pomalu, ale jde. Všechny opravy a organizaci práce si jako vždy vzal na starost Jaroslav Prokůpek  a místní řemeslníci.

Stará omítka byla omlácená a teď je už hotová omítka jádrová. Ve zdech je nová elektrika a hotový je také přívod vody. Dřevěný strop je z větší části ponechán, shnilá prkna byla nahrazena novými. U okna byla rozpadlá část zdi, to je též opraveno. Musel se nahradit ještě jeden trám – pozednice (zbytek krovu je opraven). Staré vchodové dveře včetně rámu zcela rozežraného dřevomorkou musely být vyhozeny.

Komerční ubytování

Mám v plánu rozdělit pozemek na dva a udělat z vejminky a zahrádky u ní samostatný prostor, který by se pronajímal. To si vyžádá ještě úpravu chodby a zařízení malé koupelny. Z peněz získaných pronájmem by byly poté hrazeny náklady na provoz pokoje pro hosty (pokud by je nepokryly členské příspěvky), v lepším případě by se mohlo spořit na drobnější opravy statku nebo by výtěžek šel na splátky případné půjčky. V obdobích, kdy by nikdo neměl o bydlení zájem, bych vejminku využívala pro své účely.

Od dvora s pokojem pro hosty bude tedy celá tato část oddělena a oba prostory si budou moci žít vlastním životem včetně jejich obyvatel. Rozdělení pozemku na dva nebude téměř poznat, protože část, která bude tvořit poměrně velkou zahradu vejminky, není teď nijak využívána (návštěvníci statku často ani neví, že patří k pozemku). Vejminka má zcela samostatný vchod jak z návsi, tak ze zahrady.

Dvůr a zahrada

Byla také mírně zvelebena zahrada zasázením keře a zakoupením zahradního nábytku. Před okno pokoje pro hosty zasázely Františka s Martou v srpnu 2015 různě kvetoucí keře, aby se trochu vylepšil výhled. Poté, co musely být kvůli bezpečnosti střechy a sousedským vztahům skáceny stromy podél domu, byl výhled bez jakékoli zeleně. Až keře povyrostou, bude každý kvést jinak, na jeden z nich s názvem “motýlí keř” by se měli slétat motýli, tak by výhled snad mohl být radostnější. Celý dvůr a zahrada se budou upravovat až úplně na konci, zakládat tam např. teď nějaké záhony je nesmysl, protože se na dvoře i zahradě bude v budoucnu bourat i stavět.