30.6.2015, Přehled práce od července 2014 do června 2015

Červenec 2014

Poslední týden v červenci se konaly přípravy na tzv. „konopnou dílnu“. V pokoji pro hosty byly díky Honzovi Bauerovi ze Staré Říše dokončeny izolace. A nakonec tam byla zavedená elektrika. Františka pak pokoj vybílila vápnem (zčásti, zbytek nechala dodělat, ono to není jen tak..).

Srpen

Konopná stavební dílna 1.8. – 3.8.

První víkend v srpnu jsme ve spolupráci o. s. Konopa (www.konopa.cz) pořádali tzv. Konopnou stavební dílnu, jejímž cílem bylo omítnout jednu z fasád statku (tzv. vejminku) s využitím tzv. konopného betonu, což je izolační, paropropustný materiál. (www.konopny-beton.cz). Cílem stavebních dílen pořádaných sdružením Konopa je seznámení se s rozmanitými praktikami stavebního využití konopí.

Pracovali jsme všichni společně na izolačním omítání štítové stěny vejminky a střídali se u jednotlivých prací (míchání malty, nahazování), aby se to každý naučil. Lešení předtím nachystal J. Prokůpek. Měli jsme také lektora, který nám vysvětlil zacházení s nezvyklým, ale velmi příjemným materiálem. Namíchaná malta se totiž nahazuje na stěnu pomocí rukou. Nejdříve jsme zeď důkladně oškrábali, pak jeden den nahazovali první vrstvu, další den druhou.

Jeden večer se konala přednáška Michala Rumana ze sdružení Konopa a Petra Hamšíka (náš lektor) o různých možnostech využití technického konopí, které se účastnili také někteří obyvatelé Prostředního Vydří.  Další večer mluvil o konopném stavitelství Patrik Majringer (účastník dílny a poradce přes materiály). Hlavní organizátorkou celé akce a další lektorkou byla Iveta Marková, která tam pak také s Františkou zůstala a pomáhala jí dodělat fasádu, když se úplně nestihl časový plán a všichni jinak odjeli. O jídlo pro všechny účastníky se víc než vzorně staraly Marta Veselá Jirousová a Marie Křížová. Nakonec, když odjela Iveta, Františka ještě za pomoci Luboše Krumphanzla a Jany Bártové vyrobila reliéfy kolem oken, aby fasáda vypadala tak, jak to bylo původně.

Průběh celé dílny, jednotlivé fáze a výsledek je možné si prohlédnout ve fotogalerii na Facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666945306729469.1073741831.312728922151111&type=3 , kam se každý může podívat i bez přihlášení, nebo na našem webu, kde je stejná fotogalerie. www.magoruv-statek.cz/cz/fotogalerie

 

Celkové náklady

Celkové náklady (včetně materiálu, jídla pro všechny účastníky a lektorování) byly 14 864 Kč. Přibližně třetina nakoupeného materiálu zbyla, takže ho využijeme na opravy zdí apod. (Což bude už zadarmo, protože kdo se naučí s konopnou omítkou dělat, nepotřebuje řemeslníky). Oprava střechy a fasády vejminky byla financována převážně z prostředků Františky Jirousové.

Spotřeba materiálu

Plocha omítky byla zhruba 21 m2,
- při tloušťce cca 1. vrstva 5 cm a 2. vrstva 2 až 3 cm - objem nahozené omítky 1,6 m3,
- spotřeba pazdeří cca 120 kg (odhad podle toho, kolik zbylo ze 150 kg „bigbagu“),
- vápenný hydrát (Čerták) 13,5 pytle á 30 kg, tj. 405 kg,
- Cement CEM 32,5; Tradical, hydraulické vápno - cca 130 kg, 

Další činnost v srpnu

V pokoji pro hosty bylo položené lino, zasazeny dveře do pantů a pokoj byl vybaven nábytkem. Tím pádem byl připravený na užívání.

Františka si koupila míchačku a namíchala si maltu z konopí, se kterou opravila přední kamennou zeď u vejminky. Přijela jí pomoct Marta. Ve zdi tak zůstala neopravená už jen branka, kterou si vzal na starost J. Prokůpek. Vejminka má tedy hotovou jak přední fasádu, tak zeď, která k ní patří.

Září

Na statek byl zaveden internet, službu poskytuje Dačická společnost D1net. Připojení stojí měsíčně 250 kč a je placeno z účtu sdružení. Slouží všem návštěvníkům pokoje pro hosty.  

Na konci září bylo přes Facebook oznámeno otevření pokoje a začali se hlásit první zájemci.

Říjen

Pan Prokůpek ohradil celý pozemek a z levného dřeva nechal vyrobit bytelný dřevěný plot navazující na zbytek spadlých zdí stodoly. Plotem se zahradila vzadu stodola, takže skoro celý pozemek je teď uzavřený, chybí jen opravit pravou branku u vejminky.  

Zima

Pokoj pro hosty měl každý měsíc obyvatele, takže se také poměrně často topilo v kamnech.   

Jaro 2015

Z preventivních důvodů (možné poškození střechy a zdí) a kvůli dobrým sousedským vztahům byla vykácena řada náletových stromů (převážně jasanů) rostoucích těsně u levé obvodové stěny hlavní budovy. Díky tomu ale vznikly velké zásoby dřeva na několik zim. Vůbec dřeva je teď na dvoře tolik (hlavně ze starých krovů), že se zimy bát opravdu nemusíme. Náklady na zimní vytápění jsou při dosavadním provozu pokoje velmi nízké, vychází to asi tak 1500 za rok. (Jednou za 2 roky se koupí uhlí za 3 tisíce).

Duben 2015

Františka vyklidila z půdy vejminky všechnu suť, která tam zůstala po opravě střechy, zevnitř odnesla všechny věci a nechala odnést nábytek, aby se mohlo začít uvnitř s opravami.

Červen

Začalo se s opravami zdí a omítek ve vejmince.

Financování

Členské příspěvky, dary a příjmy z veřejné sbírky                       42 750 Kč

Vklad Františky Jirousové na účet sdružení                                  33 000 Kč