31.12.2013, Přehled oprav za rok 2013

Na přelomu roku 2012 a 2013 byly dokončeny všechny důležité práce, které jsou pro fungování statku nutné, ale které nejsou vidět, protože jsou v zemi. Opravy byly financovány z těchto zdrojů: 

Členské příspěvky, dary a příjmy z veřejné sbírky              66 356 Kč

Vklad Františky Jirousové a rodiny na účet sdružení           59 000 Kč  

Elektrika, vodovod, kanalizace, odvodnění

Je hotová kompletně celá elektroinstalace jak na hlavní budově, tak na vejmince, vše podle současných norem EU. Po mnoha letech bez funkčního vodovodu byla ze studny pomocí čerpadla přivedena voda do koupelny, takže tam teče studená i teplá. Kanalizace je také kompletně zrekonstruovaná.

Nově vznikl pod celý dvorem odvodňovací systém. Jediný kousek z něho je vidět ve sklepě (neboli v lochu) pod vejminkou, kde je malé čerpadlo, které automaticky odvádí dešťovou vodu.

Koupelna

Rekonstrukce staré koupelny (kdo pamatuje festivaly, tak ví, že byla opravdu děsivá), je jedním z našich velkých úspěchů. V koupelně je nyní umyvadlo, sprchový kout a záchod. Ještě se dokoupí pračka. Na rekonstrukci jsme dostali finanční příspěvek od města Dačice ve výši 10 000 Kč. Kromě toho má koupelna i dveře, což není samozřejmostí, protože na tom místě dveře nepamatujeme. 

Střechy

Obě dvě střechy jsou opravené. Jednak na hlavní budově, což se udělalo už 2012, tak teď nově na vejmince. Vejminka se opravovala na jaře 2014, několik poškozených trámů bylo vyměněno, všechny latě jsou vyměněné a krov byl mírně prodloužen, aby nepršelo do štítů.

Opravení střechy při našich finančních poměrech samozřejmě neznamená, že tam jsou nové tašky. Staré funkční bobrovky byly přeložené a zůstanou tam i nadále. Nikam neteče a vydrží to takhle ještě hodně dlouho. Po obvodu obou střech jsou nové dešťové svody.

Drobnosti

Vstupní chodba před koupelnou byla vybagrována kvůli kanalizaci, teď je tam nový beton.

Stříška nad přední vstupní zdí a nad vraty je opravená.

Do sednice by měly být v nejbližší době hotové nové dveře. Nechali jsme vytrhnout ten starý železný rám a teď je tam dřevěný.

Po celém dvoře je zarovnaný terén, takže už tam nikdo nemusí padat do jam či klopýtat o nesmyslné hromady šutrů a země. Možná to někomu připadá jako násilný zásah do kouzla dvora, nebo měl někdo padání do jam jako svého koníčka, ale věřte, že to vypadá i funguje lépe tak, jak je to teď. A jedna jáma zůstala (a zůstane) v sednici, takže se dá v případě  naléhavé potřeby spadnout tam.

Tzv. „Skalákova síň“ je zatím používána jako sklad nářadí, ale má hotovou střechu a všechny zdi a v budoucnu by mohla být např. krásnou výstavní síní, případně by mohla být podle našeho přání používána k různým soukromým drobnějším akcím či oslavám.